Emigranci na Węgrzech

Codzienny napływ tysięcy emigrantów, którzy przekraczają granicę węgierską, by udać się do Austrii i Niemiec. Sytuacja kryzysowa trudna jest do opanowania. Ale w ludziach często zwycięża humanitaryzm.

„Cierpienie, które spotykamy na różnych twarzach, przed naszymi domami i drzwiami, codziennie” - piszą Viktória Bakacsi i László Vizsolyi, odpowiedzialni za Ruch Focolari na Węgrzech, aby wyrazić to, co przeżywają w tym okresie. „Wysłuchaliśmy słów Papieża Franciszka i teraz poszukamy sposobów, aby jeszcze bardziej je wypełniać".

Uchodźcy: nowe zaangażowanie, więcej współdziałania

Porusza sumienia prośba Papieża podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 6 września br., aby dla przyjęcia uchodźców otworzyć parafie, wspólnoty zakonne, klasztory. Wdzięczność i zaangażowanie Ruchu Focolari wobec apelu Papieża Franciszka.

„Często jesteśmy zamknięci, skupieni na samych sobie, i stanowimy wiele niedostępnych i niegościnnych wysp. Nawet najbardziej elementarne ludzkie relacje czasami tworzą światy niezdolne do wzajemnego otwarcia się na siebie: zamknięta para, zamknięta rodzina, zamknięta grupa, zamknięta parafia, zamknięta ojczyzna... To nie pochodzi od Boga!”.

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

Po encyklice „Laudato sì”, papież Franciszek przyjmuje – proponując to również całemu światu katolickiemu i nie tylko – inicjatywę Kościoła Prawosławnego. Aby nabrać świadomości i działać razem.

Decyzja Papieża Franciszka o ustanowieniu „Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia” to krok o charakterze zdecydowanie ekumenicznym. Nie tylko bowiem rozpoznał w obecnym kryzysie ekologicznym jeden z najbardziej palących wymogów naszych czasów, ale chciał podkreślić nieodwołalną konieczność działania – w ekologii, jak również w innych wyzwaniach, które dotykają ludzkości – nie fragmentarycznie i osobno, ale „razem”.

Burundi: cierpienie, które rodzi miłość

Kilka miesięcy temu Jean Paul, młody chłopak z Burundi, który żyje duchowością Focolari, nie spodziewał się przygody, która wkrótce miała go spotkać…

„Jean Paul jest na ostatnim roku studiów z inżynierii środowiska, kilka lat temu poznał duchowość jedności. Jak wiele osób wie, Burundi przeżywa teraz trudną sytuację polityczną związaną ze zbliżającymi się wyborami. Polityczny chaos spowodował niemałe kontrowersje, które prowadzą do protestów i zamieszek. Są ofiary śmiertelne. W tym kontekście ogromnej niestabilności i cierpienia, Jean Paul i jego przyjaciel, wracając do domu pieszo z powodu braku jakiejkolwiek komunikacji publicznej, spotykają nowe i niespodziewane oblicze Jezusa Opuszczonego”. Tak pisze Marcellus, wraz z całą wspólnotą Ruchu Focolari w Burundi i Rwandzie.

Giordani i rodzina

W czasach, gdy rodzina przechodzi kryzys, który zdaje się wstrząsać ją u samych podstaw, proponujemy dwa fragmenty autorstwa Igino Giordaniego: niezwykle aktualne, prorocze. Również w perspektywie zbliżającego się Synodu nt. rodziny.

 

„Podstawową funkcją rodziny jest być płodnym i rozmnażać się: szerzyć życie, współpracować ze stwórczym dziełem Stwórcy. Jej jedność nie zrywa się, lecz wzrasta i przedłuża się w potomstwie. W potomstwie miłość dwojga małżonków ucieleśnia się; jedność staje się osobą: ojciec, matka, dziecko tworzą życie na obraz i podobieństwo – w pewien sposób – tego Boga, przez którego zostali stworzeni i są podtrzymywani. Trzy punkty, przez które przepływa obieg jednej miłości, która rodzi się i żywi z miłości Boga”. (Giordani, 1942)

Dzięki, księże Foresi

Pasquale Foresi – znany powszechnie jako Chiaretto – pierwszy fokolarino kapłan i współzałożyciel Ruchu Focolari, zmarł 14 czerwca. Wspomnienie przepełnione miłością i wdzięcznością. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 18 czerwca o godz. 15.30 w Międzynarodowym Centrum Ruchu Focolari w Rocca di Papa, i będą transmitowane przez Internet.

Link do transmisji: http://live.focolare.org.

Subskrybuje zawartość