Zgromadzenie Ruchu Focolari: wybrany współprezydent

To Jesús Morán Cepedano, Hiszpan, wspierał będzie Marię Voce przez najbliższych sześć lat jako współprezydent Ruchu Focolari.

„Ktoś mnie zapytał, czy spałem dobrze tej nocy. Odpowiedziałem, że tak, ale prawdopodobnie nie będzie tak samo najbliższej nocy, po meczu „mojego” Realu Madrid z Atletico!”. Żartem, który przyniósł efekt odciążenia tych intensywnych chwil, rozpoczął Jesús Morán Cepedano, nowo wybrany 13 września 2014 współprezydent Ruchu Focolari na najbliższych sześć lat. 

Zgromadzenie generalne: Maria Voce wybrana na prezydent Ruchu Focolari

Maria Voce (Emmaus) wybrana, na drugą z kolei kadencję, na Prezydent Ruchu Focolari. Ten wybór to owoc komunii przeżywanej w tych dniach pomiędzy 500 uczestnikami z całego świata.

„Przyjmuję” - to słowo, jakiego Zgromadzenie oczekiwało od Marii Voce, kiedy tylko została powołana przez uczestników na Prezydent Ruchu Focolari na najbliższe sześć lat.

Maria Voce otwiera Zgromadzenie Generalne Ruchu Focolari

Do Castelgandolfo przyjechało ponad 500 uczestników, aby podjąć tematy zasadnicze dla życia Ruchu oraz wybrać władze na najbliższych sześć lat.

„Ogłaszam oficjalne otwarcie Zgromadzenia”. Tymi słowami Maria Voce, Prezydent Ruchu Focolari, rankiem 1 września dała początek pracom tego bardzo oczekiwanego spotkania. Jego uczestnicy mają podjąć tematy zasadnicze dla życia Ruchu oraz wybrać Prezydent, Współprezydenta i doradców generalnych na najbliższych sześć lat.

Odblokować dialog

Wołanie Młodych z Ruchu Focolari o pokój. 15 sierpnia 2014: konkretny gest o zasięgu międzynarodowym.

Młodzi z Ruchu Focolari łączą się w swoim apelu z tymi wszystkimi w świecie, którzy opowiadają się na rzecz pokoju. Inicjatywa “Dialogue to unlock” potwierdza konieczność prowadzenia dialogu jako drogi do rozwiązania konfliktów, zachęca do rozpoczęcia od wymiaru osobistego, chce także dojść do rządzących i osób mających wpływ na decyzje polityczne. Akcja, która rusza 15 sierpnia, ma na celu połączenie wszystkich zainteresowanych, gdziekolwiek w świecie się znajdują, poprzez Facebook, gdzie mogą zaznaczyć swoje zaangażowanie umieszczając teksty, zdjęcia i filmiki, ubrani w jakiś biały element stroju.
Inicjatywa wpisuje się w różne kampanie na rzecz pokoju zapowiedziane w tym okresie w poszczególnych krajach.

Dialogue to unlock” trwać będzie w najbliższych miesiącach, łącząc się z innymi inicjatywami na rzecz pokoju.

“Zachęcajmy szczególnie rządzących i wszystkie strony biorące udział w konfliktach do wstrzymania środków przemocy”, piszą młodzi w swoim apelu. I angażują się tam, gdzie żyją, wzywając wszystkich do bycia „promotorami pokoju w codzienności”.

Maria Voce: wdzięczność, radość, nowy zapał

List Marii Voce na zbliżające się we wrześniu Zgromadzenia Dzieła Maryi. 

Na zakończenie tych sześciu lat, wobec zbliżającego się Zgromadzenia, oddaję całkowicie mój mandat Duchowi Świętemu. W oczekiwaniu na odkrycie, co On zechce nam wskazać, pragnę podzielić się z Wami trzema uczuciami, które wypełniają w tej chwili moją duszę: wdzięczność, radość, nowy zapał.

Ks. Foresi: „Bóg na śmierć zakochany”

W książce „Wcielenie światła” Pasquale Forei, pierwszy focolarino, ksiądz i współzałożyciel Ruchu Focolari, komentuje 12 punktów duchowości jedności. Przytaczamy komentarz do punktu pierwszego: Bóg Miłość. 

Bóg kocha mnie nieskończenie”, „Bóg kocha nas nieskończenie”. Mówienie o tej prawdzie i jej głoszenie w latach 60 ubiegłego wieku miało posmak nowości, nawet nieco zbyt wywrotowej. W pewien sposób była to prawda znana, choć nie zawsze obecna w życiu osobistym i wspólnotowym „dobrych” chrześcijan. To odkrycie, które charakteryzuje początki duchowości jedności i doświadczenia Chiary Lubich i jej pierwszych towarzyszek jest ponownie przywoływane przez autora książki jako podstawowy fundament życia chrześcijańskiego. Od najbardziej typowych przejawów, jak modlitwa i podążanie za Jezusem poprzez realizację powołania do którego zostaliśmy wezwani. Ale nie tylko: jest to bowiem prawda, która umacnia i przenika odniesienia społeczne, jak również pracę. Uzdalnia nas ona do przynoszenia Boga światu, wszystkim tym, których spotykamy.

Subskrybuje zawartość