#Run4Unity 2015

3 maja 2015 godz. 11:00-12:00

Tysiące młodych (w różnych strefach czasowych) uczestniczyło w ogólnoświatowej sportowej sztafecie. Wydarzenie animowane jest przez Młodych dla jedności z Ruchu Focolari. 

Z różnych narodów, kultur i religii zjednoczeni pobiegniemy razem aby zaświadczyć o zaangażowaniu na rzecz pokoju i jedności. Sztafeta przebiegła przez ważne miejsc na ziemi: 3 maja 2015r. w od godziny 11:00 do 12:00.

Maria Voce w ONZ: Wymyślić pokój

Wystąpienie prezydent Ruchu Focolari Marii Voce w ONZ w czasie Debaty Wysokiego Szczebla pt.: „Promocja tolerancji i pojednania”. 

Ryzykują życie, aby złagodzić cierpienia biednych: Maria Voce zaczyna mówiąc o końcowej fazie II wojny światowej, kiedy to w 1943 roku, grupa dziewcząt zbiera się w małym miasteczku w Trydencie w północnych Włoszech. Pośród bombardowań kierowane przez młodą nauczycielkę  Chiarę Lubich, animowane przez odnowioną koncepcję radykalizmu ewangelicznego decydują się ryzykować życie, by złagodzić cierpienia biednych”.

Małymi krokami

Wywiad w Osservatore Romano z Marią Voce: realizacja charyzmatu jedności, indywidualizm i rodzina, ruchy w Kościele i 3 słowa papieża Franciszka do Ruchu Focolari.

Kiedy papież Franciszek przyjął was na audiencji we wrześniu ubiegłego roku wspominał Chiarę Lubich jako „nadzwyczajnego świadka” jedności, który „zaniósł woń Jezusa do wielu rzeczywistości ludzkich w wielu miejscach na świecie”. A dziś, po siedmiu latach od śmierci założycielki, Ruch Focolari potwierdza swoje powołanie do bycia szkołą komunii i kuźnią jedności dla całego Kościoła, co podkreśla jego prezydent Maria Voce w wywiadzie udzielonym naszej gazecie.

ONZ: dyskusja na temat tolerancji i pojednania. Wystąpienie Marii Voce

 

21 kwietnia 2015 – 22 kwietnia 2015

W debacie wysokiego szczebla w siedzibie ONZ w Nowym Jorku wezmą udział przedstawiciele 193 państwa członkowskich oraz zaproszeni liderzy religijni.

21 i 22 kwietnia 2015 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przedyskutuje zagadnienia dotyczące: „Promowanie tolerancji i pojednania: dowartościowanie społeczeństw nastawionych pokojowo i przychylnie, przeciwdziałających brutalnemu ekstremizmowi".

Palmira Frizzera: Bóg jako ideał życia

Rozmowa Radia Watykańskiego z Palmirą Frizzerą, jedną z pierwszych towarzyszek Chiary Lubich. „Wybrałyśmy Boga jako ideał naszego życia”.

Nieść miłość Boga wszystkim, zgodnie z Jezusowym przykazaniem miłości wzajemnej”. Taki był ideał Chiary Lubich, który dziś jeszcze pociąga setki osób na całym świecie. W siódmą rocznicę śmierci założycielki Ruchu Focolari, obchodzoną na całym świecie na krótko po otwarciu jej procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, wspomina ją Palmira Frizzera.

Światło i gwoździe

Wielka Sobota – oczekiwanie na wydarzenie, które zmieniło historię świata. Refleksja Klausa Hemmerle.

Subskrybuje zawartość