Paryż: nowe wyzwanie dla budowniczych pokoju

Deklaracja Marii Voce, Prezydent Ruchu Focolari, po ostatnich zamachach terrorystycznych

„Wobec dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce wczoraj wieczorem w Paryżu, a niedawno także w wielu innych stronach świata, pogrążeni jesteśmy w żałobie wraz ze wszystkimi, którzy zostali nią dotknięci oraz tymi, którzy wierzą w jedność rodziny ludzkiej.

Ewangelia przeżyta: wszyscy są kandydatami do jedności

“Aby wszyscy byli jedno”, modlitwa Jezusa przed śmiercią to zdanie wybrane na ten miesiąc, aby wprowadzać je w życie. Oto niektóre doświadczenia osób, które już próbowały to robić.

Bartłomiej I w Loppiano

26 października Instytut Uniwersytecki Sophia przyzna Patriarsze Konstantynopola doktorat honoris causa „za zasługi dla jedności rodziny ludzkiej”

Zdecydowany i aktywny protagonista na szlaku ekumenicznym, w dialogu pomiędzy osobami wyznającymi różne religie jak również promotor prawa, pokoju i ochrony środowiska naturalnego: są to niektóre z powodów dla których IUS przyznaje doktorat Honoris Causa z Kultury Jedności Jego świątobliwości Bartłomiejowi I Patriarsze Ekumenicznemu Konstantynopola. Jest to pierwszy doktorat honoris causa młodego centrum akademickiego założonego przez Chiarę Lubich mającego swą siedzibę w Loppiano, miasteczku Ruchu Focolari koło Florencji. „Dzisiaj świat potrzebuje osób, które zabiegają o jedność rodziny ludzkiej” – wyjaśnia teolog Piero Coda rektor IUS. Patriarcha poprzez swoje działania przyczynia się do odbudowywania braterstwa w społeczeństwie.

Niemcy: inicjatywy na rzecz uchodźców

Od pomocy pierwszej potrzeby po „kontrofensywę” na rzecz pokoju, otwarcie własnych domów dla rodzin uchodźców. Historie (nie)zwykłej gościnności.

Niemcy wiele razy znalazły się na pierwszych stronach gazet ze względu na polityczne kontrowersje w kwestii uchodźców, na które naród niemiecki odpowiedział przyjmując wielu migrantów. Również Ruch Focolari w Niemczech, który od lat pracuje na rzecz integracji imigrantów w środowisku społecznym, w ostatnim okresie zintensyfikował swe inicjatywy.

Głos rodzin z Placu Świętego Piotra

Do modlitwy Papieża Franciszka za Synod dołączyły się tysiące rodzin i osób z całych Włoch. Echem dla słów Ojca Świętego były świadectwa rodzin i refleksja przedstawicieli pięciu ruchów kościelnych.

4 października rozpoczął się bardzo oczekiwany Synod poświęcony rodzinie, który stanowi kontynuację nadzwyczajnego Synodu z ubiegłego roku, będącego jego punktem wyjścia. Również tym razem Papież chciał, by Synod poprzedziło modlitewne czuwanie, „aby Duch Święty oświecił Ojców Synodalnych i prowadził ich w tym niełatwym zadaniu”.

Emigranci na Węgrzech

Codzienny napływ tysięcy emigrantów, którzy przekraczają granicę węgierską, by udać się do Austrii i Niemiec. Sytuacja kryzysowa trudna jest do opanowania. Ale w ludziach często zwycięża humanitaryzm.

„Cierpienie, które spotykamy na różnych twarzach, przed naszymi domami i drzwiami, codziennie” - piszą Viktória Bakacsi i László Vizsolyi, odpowiedzialni za Ruch Focolari na Węgrzech, aby wyrazić to, co przeżywają w tym okresie. „Wysłuchaliśmy słów Papieża Franciszka i teraz poszukamy sposobów, aby jeszcze bardziej je wypełniać".

Subskrybuje zawartość