Maria Voce: wdzięczność, radość, nowy zapał

List Marii Voce na zbliżające się we wrześniu Zgromadzenia Dzieła Maryi. 

Na zakończenie tych sześciu lat, wobec zbliżającego się Zgromadzenia, oddaję całkowicie mój mandat Duchowi Świętemu. W oczekiwaniu na odkrycie, co On zechce nam wskazać, pragnę podzielić się z Wami trzema uczuciami, które wypełniają w tej chwili moją duszę: wdzięczność, radość, nowy zapał.

Ks. Foresi: „Bóg na śmierć zakochany”

W książce „Wcielenie światła” Pasquale Forei, pierwszy focolarino, ksiądz i współzałożyciel Ruchu Focolari, komentuje 12 punktów duchowości jedności. Przytaczamy komentarz do punktu pierwszego: Bóg Miłość. 

Bóg kocha mnie nieskończenie”, „Bóg kocha nas nieskończenie”. Mówienie o tej prawdzie i jej głoszenie w latach 60 ubiegłego wieku miało posmak nowości, nawet nieco zbyt wywrotowej. W pewien sposób była to prawda znana, choć nie zawsze obecna w życiu osobistym i wspólnotowym „dobrych” chrześcijan. To odkrycie, które charakteryzuje początki duchowości jedności i doświadczenia Chiary Lubich i jej pierwszych towarzyszek jest ponownie przywoływane przez autora książki jako podstawowy fundament życia chrześcijańskiego. Od najbardziej typowych przejawów, jak modlitwa i podążanie za Jezusem poprzez realizację powołania do którego zostaliśmy wezwani. Ale nie tylko: jest to bowiem prawda, która umacnia i przenika odniesienia społeczne, jak również pracę. Uzdalnia nas ona do przynoszenia Boga światu, wszystkim tym, których spotykamy.

Ruch Focolari: Zgromadzenie Ogólne 2014

W Castelgandolfo (Rzym) od 1 do 28 września 2014 roku  zbierze się 494 przedstawicieli Ruchu Focolari z całego świata, aby określić linie postępowania Ruchu na następnych sześć lat. Będzie to spotkanie w imię jedności według duchowości Chiary Lubich.

W tym czasie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Ruchu Focolare. Jednym z zadań Zgromadzenia będzie wybranie prezydenta, wiceprezydenta i doradców, którzy będą pełnić swoje funkcje przez następne sześć lat. 

Tydzień dla Zjednoczonego Świata na Białorusi - 2014

 Cztery dni Tygodnia dla Zjednoczonego Świata na Białorusi zaplanowaliśmy spędzić w piątkę. Naszym kierowcą - uczestnikiem został Darek, reprezentowali polską młodzież Asia i Szymon z Poznania, polskie focolare - Natasza i Tereska. Wyruszyliśmy szczęśliwi również z tego względu, że i w tym roku wiele osób zapragnęło uczestniczyć w wyjeździe poprzez konkretne gesty miłości i solidarności. Młodzież oraz wspólnota z Poznania oraz rodziny z Warszawy i okolic postarały się by zaopatrzyć nas w upominki i słodycze dla dzieci i osób starszych. Dodatkowym znakiem Opatrzności Bożej był wjazd na białoruskie drogi bezpłatnie. Zaoszczędziliśmy dzięki Mistrzostwom w hokeju (rozgrywającym się w tym czasie) i ulgom, które rząd rozszerzył na wszystkich wjeżdżających turystów.

Modlitwa o pokój z papieżem Franciszkiem

Ruch Focolare rozsiany po całym świecie przyłącza się do modlitwy o pokój, która z inicjatywy papieża Franciszka odbędzie się w niedzielę 8 czerwca 2014r. w Watykanie. Wezmą w niej udział prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oraz honorowy zwierzchnik  światowego prawosławia, patriarcha Konstantynopola Bartłomieja I. 

Bałkany, solidarność pośród tragedii

Kraje bałkańskie zostały nawiedzone, największą od 120 lat, powodzią. Wiele organizacji, ruchów, osób prywatnych włącza się do międzynarodowej akcji solidarności. 

Subskrybuje zawartość