Odblokować dialog

Wołanie Młodych z Ruchu Focolari o pokój. 15 sierpnia 2014: konkretny gest o zasięgu międzynarodowym.

Młodzi z Ruchu Focolari łączą się w swoim apelu z tymi wszystkimi w świecie, którzy opowiadają się na rzecz pokoju. Inicjatywa “Dialogue to unlock” potwierdza konieczność prowadzenia dialogu jako drogi do rozwiązania konfliktów, zachęca do rozpoczęcia od wymiaru osobistego, chce także dojść do rządzących i osób mających wpływ na decyzje polityczne. Akcja, która rusza 15 sierpnia, ma na celu połączenie wszystkich zainteresowanych, gdziekolwiek w świecie się znajdują, poprzez Facebook, gdzie mogą zaznaczyć swoje zaangażowanie umieszczając teksty, zdjęcia i filmiki, ubrani w jakiś biały element stroju.
Inicjatywa wpisuje się w różne kampanie na rzecz pokoju zapowiedziane w tym okresie w poszczególnych krajach.

Dialogue to unlock” trwać będzie w najbliższych miesiącach, łącząc się z innymi inicjatywami na rzecz pokoju.

“Zachęcajmy szczególnie rządzących i wszystkie strony biorące udział w konfliktach do wstrzymania środków przemocy”, piszą młodzi w swoim apelu. I angażują się tam, gdzie żyją, wzywając wszystkich do bycia „promotorami pokoju w codzienności”.

Maria Voce: wdzięczność, radość, nowy zapał

List Marii Voce na zbliżające się we wrześniu Zgromadzenia Dzieła Maryi. 

Na zakończenie tych sześciu lat, wobec zbliżającego się Zgromadzenia, oddaję całkowicie mój mandat Duchowi Świętemu. W oczekiwaniu na odkrycie, co On zechce nam wskazać, pragnę podzielić się z Wami trzema uczuciami, które wypełniają w tej chwili moją duszę: wdzięczność, radość, nowy zapał.

Ks. Foresi: „Bóg na śmierć zakochany”

W książce „Wcielenie światła” Pasquale Forei, pierwszy focolarino, ksiądz i współzałożyciel Ruchu Focolari, komentuje 12 punktów duchowości jedności. Przytaczamy komentarz do punktu pierwszego: Bóg Miłość. 

Bóg kocha mnie nieskończenie”, „Bóg kocha nas nieskończenie”. Mówienie o tej prawdzie i jej głoszenie w latach 60 ubiegłego wieku miało posmak nowości, nawet nieco zbyt wywrotowej. W pewien sposób była to prawda znana, choć nie zawsze obecna w życiu osobistym i wspólnotowym „dobrych” chrześcijan. To odkrycie, które charakteryzuje początki duchowości jedności i doświadczenia Chiary Lubich i jej pierwszych towarzyszek jest ponownie przywoływane przez autora książki jako podstawowy fundament życia chrześcijańskiego. Od najbardziej typowych przejawów, jak modlitwa i podążanie za Jezusem poprzez realizację powołania do którego zostaliśmy wezwani. Ale nie tylko: jest to bowiem prawda, która umacnia i przenika odniesienia społeczne, jak również pracę. Uzdalnia nas ona do przynoszenia Boga światu, wszystkim tym, których spotykamy.

Ruch Focolari: Zgromadzenie Ogólne 2014

W Castelgandolfo (Rzym) od 1 do 28 września 2014 roku  zbierze się 494 przedstawicieli Ruchu Focolari z całego świata, aby określić linie postępowania Ruchu na następnych sześć lat. Będzie to spotkanie w imię jedności według duchowości Chiary Lubich.

W tym czasie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Ruchu Focolare. Jednym z zadań Zgromadzenia będzie wybranie prezydenta, wiceprezydenta i doradców, którzy będą pełnić swoje funkcje przez następne sześć lat. 

Tydzień dla Zjednoczonego Świata na Białorusi - 2014

 Cztery dni Tygodnia dla Zjednoczonego Świata na Białorusi zaplanowaliśmy spędzić w piątkę. Naszym kierowcą - uczestnikiem został Darek, reprezentowali polską młodzież Asia i Szymon z Poznania, polskie focolare - Natasza i Tereska. Wyruszyliśmy szczęśliwi również z tego względu, że i w tym roku wiele osób zapragnęło uczestniczyć w wyjeździe poprzez konkretne gesty miłości i solidarności. Młodzież oraz wspólnota z Poznania oraz rodziny z Warszawy i okolic postarały się by zaopatrzyć nas w upominki i słodycze dla dzieci i osób starszych. Dodatkowym znakiem Opatrzności Bożej był wjazd na białoruskie drogi bezpłatnie. Zaoszczędziliśmy dzięki Mistrzostwom w hokeju (rozgrywającym się w tym czasie) i ulgom, które rząd rozszerzył na wszystkich wjeżdżających turystów.

Modlitwa o pokój z papieżem Franciszkiem

Ruch Focolare rozsiany po całym świecie przyłącza się do modlitwy o pokój, która z inicjatywy papieża Franciszka odbędzie się w niedzielę 8 czerwca 2014r. w Watykanie. Wezmą w niej udział prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oraz honorowy zwierzchnik  światowego prawosławia, patriarcha Konstantynopola Bartłomieja I. 

Subskrybuje zawartość