Chiara Lubich: Politics for Unity

POŁĄCZENIE INTERNETOWE - Rzym, Kurytyba, Madryt, Seul, Strasburg: to miasta, w których od 12 do 15 marca 2015 r. odbędą się główne wydarzenia wpisujące się w refleksję nad myślą polityczną Chiary Lubich w 7º rocznicę śmierci założycielki Ruchu Focolari.

Pierwsze w porządku chronologicznym wydarzenie odbędzie się we Włoszech, w Rzymie, 12 marca, w Auli grup parlamentarnych (Pałac Montecitorio). Przedpołudniem 300 młodych z Ruchu Focolari z różnych stron świata, chrześcijanie, członkowie innych religii oraz o przekonaniach niereligijnych, przedstawią osobisteoraz grupowe świadectwa na temat sytuacji społeczno-politycznej swojego kraju i braterstwa przeżywanego jako odpowiedź na trwające konflikty. W dialogu udział wezmą przewodnicząca Izby Poselskiej – Laura Boldrini, Pasquale Ferrara, sekretarz generalny Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego i Luigino Bruni, profesor ekonomii politycznej na LUMSA (Rzym). Popołudniu ponad 300 osób zaangażowanych w życie polityczne i administrację publiczną weźmie udział w sympozjum poświęconym refleksji, świadectwu i dialogowi w świetle podstawowych idei myśli Chiary Lubich.

Wojna w Syrii: już nie wiadomość na pierwsze strony gazet?

Po 3 miesiącach nieobecności, fokolarini powracają do Aleppo. Od wspólnot Ruchu Focolari w Syrii dociera do nas przesłanie, które znajduje swoją siłę w Ewangelii wprowadzonej w życie, pomimo wszystko. 

„Nie przestają niestety docierać do nas dramatyczne wieści z Syrii i Iraku, o przemocy, porwaniach i krzywdach wyrządzanym chrześcijanom oraz innym grupom. Chcemy zapewnić wszystkich, którzy znajdują się w takiej sytuacji, że o nich nie zapominamy, lecz jesteśmy blisko nich. Usilnie się modlimy, aby jak najszybciej położono kres tej niedopuszczalnej brutalności, której są ofiarami”. Tak brzmiał ostatni pełen bólu apel papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 1 marca. Tłum wypełniający Plac św. Piotra zatopił się na minutę w głębokiej modlitwie, wspominając te dwa umęczone kraje Bliskiego Wschodu.

Franciszek do biskupów - przyjaciół Ruchu Focolari

W Auli Pawła VI w Watykanie papież Franciszek spotkał 60 biskupów z różnych części świata, zgromadzonych w tych dniach w Rzymie na spotkaniu pod hasłem „Eucharystia, misterium komunii”

Biskup nie gromadzi ludzi wokół swojej osoby czy też swoich idei, ale wokół Chrystusa: powiedział papież Franciszek spotykając się z biskupami – przyjaciółmi Focolari. Charyzmat jedności właściwy Ruchowi Focolari – powiedział papież - „jest mocno zakotwiczony w Eucharystii, która nadaje mu jego chrześcijański i kościelny charakter”: „Bez Eucharystii jedność straciłaby swoją siłę Bożego przyciągania i sprowadzałaby się jedynie do uczucia oraz dynamiki czysto ludzkiej, psychologicznej, socjologicznej. Natomiast Eucharystia zapewnia, by w centrum był Chrystus, i Jego Duch, Duch Święty poruszający nasze kroki i nasze inicjatywy spotkania i braterstwa”.

Ukraina: jedynym właściwym słowem jest pokój

Podczas gdy świat obserwuje tragiczne wydarzenia na Ukrainie, Papież wzywa do pokoju. Mała wspólnota Ruchu Focolari mobilizuje się, razem z innymi chrześcijanami, aby „protestować” poprzez modlitwę.

„Bracia i siostry, kiedy słyszę słowa 'zwycięstwo' lub 'porażka' – powiedział papież Franciszek podczas audiencji generalnej 4 lutego br. – odczuwam wielki ból, wielki smutek w sercu. To nie są właściwe słowa; jedynym właściwym słowem jest 'pokój'. To jest jedyne właściwe słowo. Myślę o was, bracia i siostry Ukraińcy... Pomyślcie, to jest wojna między chrześcijanami! Wy wszyscy macie ten sam chrzest! Prowadzicie walkę między chrześcijanami. Pomyślcie o tym skandalu. I módlmy się wszyscy, ponieważ modlitwa jest naszym protestem wobec Boga w czasie wojny”.

Chiara Lubich: Biskup Frascati otworzył proces beatyfikacyjny

Uroczystość odbyła się 27 stycznia o godzinie 16:00 w Katedrze we Frascati (Włochy, prowincja Rzym).
 
Jej życie ukształtowane było przez ideę świętości opartej na EwangeliiChiara Lubich pisała: «My odnajdujemy świętość w Jezusie, który rozwija się w nas, ponieważ kochamy. Świętość przychodzi jako konsekwencja miłości. A my możemy ją osiągnąć jedynie w ten sposób. Gdybyśmy chcieli szukać świętości dla niej samej, nigdy jej nie osiągniemy. A więc kochać i nic innego. Stracić wszystko, również przywiązanie do świętości, aby starać się tylko kochać!».

Otwarcie procesu beatyfikacyjnego Chiary Lubich

We wtorek 27 stycznia o godz. 16, w katedrze we Frascati (pod Rzymem), Biskup Raffaello Martinelli dokona otwarcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego założycielki Ruchu Focolari.

W liście do Ruchu Focolari prezydent Maria Voce z wielką radością zapowiada otwarcie procesu, zachęcając tych wszystkich, którzy żyją  duchowością jedności, aby byli «żywym świadectwem» tego, czym Chiara żyła, dzieliła się, co głosiła wielu osobom, we wspólnym zaangażowaniu, by «uświęcić się razem».

Subskrybuje zawartość